LYNX,


Live Your Next eXperience

Sch0ol is de toekomst


Toch zijn er ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij die de kloof tussen 'kwetsbare' jongeren en onderwijs en arbeidsmarkt steeds groter maken.

Ongelijkheid in de maatschappij als het gaat om kansen in onderwijs, armoede, opgroeien in moeilijke wijken etc.

Mede door de digitalisering verspreidt de straatcultuur met de bijbehorende 'gedragsregels' zich als een olievlek over heel Nederland, wat ook voelbaar wordt in scholen.

Ondermijining wordt een steeds groter maatschappelijk probleem waarbij we jongeren als dader of slachtoffer tegen komen, regelmatig ook tegelijk.

Maar onderwijs is en blijft de sleutel naar perspectief.

In samenwerking met STRDR. bieden we een 4 stappen programma aan wat zich richt op bewustzijn, mogelijkheden en perspectief, zowel voor jongeren als onderwijspersoneel.


4 stappen programma voor scholieren

10-14 jaar

prikkelend en activerend
modulair aanbod
thematisch aanbod
additioneel curriculum
koppeling SLO
koppeling 21st Century Skills

gekwalificeerd docentschap

interactieve lesvormen zoals

  • cognitieve overdracht
  • groepsdiscussies
  • serious gaming

 voor docenten

Ervaren trainers met 'eigen ervaring' nemen u mee in de belevingswereld van jongeren van nu.

Wat zijn trends en ontwikkelingen als het gaat om jeugd in combinatie met criminaliteit en onderwijs.

Hoe zorgen we voor een veilige klimaat op school, zowel voor scholieren als het personeeel.

En hoe kunnen we jeugdigen motiveren en meenemen in het perspectief dat onderwijs biedt.

Op maat

Naast ons 4 stappen programma bieden we scholen ook ondersteuning in bijvoorbeeld individuele casussen, of werken we aan deskundigheidsbevordering op specifieke thema's.

Meelopen of coaching on the job voor docenten is ook een mogelijkheid. Neem vrijblijvend contact met ons op voor mogelijkheden.

Gelijke kansen op basis van skills in plaats van diploma!

Er zijn duizenden jongeren in Nederland die misschien niet de opleiding hebben, maar wel de vaardigheden of het talent.


Blijven we focussen op het papiertje? Of maken we gebruik van de talenten die nu blijven liggen? Als we voor een inclusieve maatschappij gaan, moeten we ook de kansen pakken die die inclusiviteit biedt…


Kennis en mogelijkheden uit het bedrijfsleven maken echt het verschil.


Help deze jongeren door bijvoorbeeld:

-mee te doen aan onze projecten

-zet je netwerk in voor kansen

-je kennis te delen zodat zij verder kunnen komen

-en ga met ons in gesprek over de mogelijkheden voor een baan, al dan niet onder onze begeleiding  


We horen graag van je!